Skip to content

Teknologia 21 aihealueet

Teknologia 21 tarjoaa mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa Messukeskuksen täydeltä. Näyttelyalue on jaettu eri aihealueiden mukaan ja tapahtuman ohjelmat tarjoavat hyödyllistä tietoa alla olevien teemojen mukaan.

automaatio • elektroniikka • energia • hydrauliikka ja pneumatiikka • levytyö • koneenrakentaminen • kunnossapito • AI ja robotiikka • kunnossapito • ICT • 3D

Automaatio

Automaation teema-alueella kohtaavat automaatioratkaisuista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja käyttäjät sekä automaatiotuotteita ja -järjestelmiä esittelevät yritykset. Esillä ovat alan viimeisimmät ratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Yhteistyössä on mukana Suomen Automaatioseura ry.

Esillä

Prosessiautomaatio • Kappaletavara-automaatio • Voimalaitosautomaatio • Teollisuuden tietojärjestelmät • Kaukovalvonta • Turvatekniikka • Varavoimajärjestelmät ja laitteet • Koneautomaatio • Sähkön tuotanto ja siirtotekniikka • Robotiikka • Rakennusautomaatio • Alihankintapalvelut • Komponentit • Suunnittelu ja konsultointi • Mittaus ja analysointi • Tutkimus ja koulutus • Tehtaan sähkönsyöttöjärjestelmät • Sähkölaitteet ja -komponentit • Käyttötekniikka • Palvelut • Muut alan palvelut ja tuotteet

 

Elektroniikka

Elektroniikka-teeman alueella esitellään teollisuuselektroniikkaa, tietoliikenteen ja tietotekniikan komponentteja ja laitteita sekä tuotantovälineitä ja sopimusvalmistusta. Alueen yhteistyökumppanina toimii Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry

Esillä

Elektroniikan komponentit • Tarvikkeet • Materiaalit ja puolivalmisteet • Elektroniikkateollisuuden koneet • Työkalut ja kalusteet • Mittaus- ja koestuslaitteet • Sopimusvalmistus ja suunnittelu • Muut alan tuotteet ja palvelut

 

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Hydrauliikan ja pneumatiikan alueella kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys.

Esillä

Liikkuvan kaluston hydrauliikka • Teollisuushydrauliikka • Marine ja offshore • Koneautomaatio • Suunnittelu ja tuotekehitys • IOT • Pneumatiikka

 

Koneenrakennus

Koneenrakennuksen alue kokoaa yhteen koneenrakennusteollisuuden ammattilaisia.  Teema-alue tarjoaa kiinnostavaa koneenrakennusyritysten, konepajojen sekä prosessilaitosten hankinnoista vastaaville päättäjille, asiantuntijoille, suunnittelijoille sekä käyttäjille Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Teknisen Kaupan Liitto ry.

Esillä

 Mekaaninen voimansiirto • Käyttötekniikka ja ohjausjärjestelmät • Laakerit ja tiivisteet • Kuljetinkomponentit • Mekaaniset komponentit • Anturitekniikka • Hydrauliikka ja pneumatiikka • Ajoneuvokomponentit • Keskusvoitelu- ja jäähdytysjärjestelmät • Koneenrakennuksen raaka-aineet ja tarvikkeet • Koneiden ja tuotantolaitosten kunnossapito • Tietokoneavusteiset koneensuunnittelujärjestelmät • Alan järjestöt • Tutkimus • Julkaisutoiminta ja palvelut

 

Levytyö

Konepajateollisuuteen erikoistunut Levytyöalue esittelee alan viimeiset varusteet, laitteistot sekä palvelut.

Esillä

Levytyö • Metallintyöstökoneet • Lastaavat työstökoneet • Muovaavat työstökoneet • Muut työstökoneet • Lisälaitteet ja varusteet • Vara- ja koneen osat • Voiteluaineet ja -laitteet • Teollisuuden kalusteet • Nosto- ja siirtolaitteet • Hitsauskoneet ja tarvikkeet • Järjestöt, tutkimus ja julkaisutoiminta • Konepajojen kunnossapito ja -palvelut • CAD/CAM -ohjelmistot ja laitteet • Muut alan tuotteet ja palvelut

 

Kunnossapito

Kunnossapito on yhteistyötä teollisuuden eri prosessien välillä. Teknologian ja teollisen internetin kehitys on tuonut kunnossapidon ja sen ennakoinnin yhdeksi merkittävimmistä tuotantovarmuuden parantajista. Kunnossapitoalue tarjoaa konkreettisia ratkaisuja tuottavuuteen ja tuotanto-omaisuuden hallintaan. Yhteistyössä mukana Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Esillä

Kunnossapitopalvelut • Kunnossapidon tietojärjestelmät ja IoT • Kunnonvalvonta • Kunnossapidon johtaminen
• Kunnossapidon kehittäminen ja tuotanto-omaisuuden hallinta • Logistiikka • Laitteet, varaosat, tarvikkeet • Työkalut • Turvallisuus • Suunnittelu ja projektointi • Mittaus, tarkastus ja testaus • 3D • Hitsaus

 

AI ja Robotiikka

Robotiikkaa ja tekoälyä käsitellään monipuolisesti AI & Robotiikka -alueella. Yhteistyössä mukana on Suomen Robotiikkayhdistys ry. 

Esillä

Robotiikka • Tekoäly • Teollisuusrobotiikka • Palvelurobotiikka • Ohjelmistorobotiikka • IOT • AR/VR • Block Chain

ICT

ICT-alue toteutetaan yhteistyössä Tieto- ja Viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA) kanssa.

Esillä

Palveluntuotanto • Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus • Konsultointi • Käyttöpalvelut • Tietoliikenne • Konsultointipalvelut • Ohjelmistoratkaisut ja järjestelmät • Telecomratkaisut ja -tarvikkeet • Ohjelmistoyritykset ja niiden liiketoiminta • Tietohallinto- ja teknologiajohtaminen • Tietoturva • Tieto- ja ohjelmistotekniikka • Muut tuotteet ja palvelut

 

3D-tulostaminen

Näyttely, workshoppeja sekä puheenvuoroja. Alueen yhteistyökumppani on Suomen Pikavalmistusyhdistys – Finnish Rapid Prototyping Association FIRPA ry.