Skip to content

Konenäkö ihmisen apuna

Miten konenäköä käytetään ihmisen avuksi vaarallisissa ja yksitoikkoisissa tehtävissä, ihmisen ja koneen yhteistyössä sekä turvallisuuden lisäämisessä?

Teknologia 19 -tapahtuman yhteydessä 6.11. klo 13:00–16:00

REKISTERÖIDY TEKNOLOGIA 19 -TAPAHTUMAAN

Konenäkö ihmisen apuna

Tervetuloa Suomen Automaatioseuran Konenäköjaoston, Vision Club of Finlandin Konenäkö ihmisen apuna -seminaariin

Suomen Automaatioseuran Konenäköjaoston, Vision Club of Finlandin Konenäkö ihmisen apuna -seminaari järjestetään Tech Corner -lavalla 6.11. klo 13–16. Seminaarissa pureudutaan siihen, miten konenäköä käytetään ihmisen avuksi vaarallisissa ja yksitoikkoisissa tehtävissä, ihmisen ja koneen yhteistyössä sekä turvallisuuden lisäämisessä. Tilaisuudessa tutustutaan konenäköteknologioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä hyödyntämiseen teollisuuden vaarallisissa tehtävissä ja haastavissa olosuhteissa.

 

Seminaarin ohjelma

Seminaari on ilmainen ja avoin kaikille osallistujille.

13:00 – 13:05 Tervetuloa seminaariin
Heikki Hyyti, Puheenjohtaja, Vision Club of Finland

13:05 – 13:30 Konenäköä roboteille ja ihmisille
Jari Saarinen, CEO, Co-founder, GIM Oy

Konenäkö on olennainen osa liikkuvien robottien kokonaisohjelmistoa. Esityksessä esittelen erilaisia konenäkömenetelmiä joita käytämme liikkuvien robottien, sekä itseohjautuvien autojen toteuttamisessa. Samalla esittelen miten nämä menetelmät voivat tulevaisuudessa mahdollistaa kokonaan uudet sovellukset jotka helpottavat ihmisten arkea eri tavoin.

 

13:30 – 13:55  Konenäköjärjestelmien hyödyntäminen satamissa
Pekka Yli-Paunu, Director, Automation Research at Cargotec Finland Oy,

Konenäköpohjaisia järjestelmiä voidaan hyödyntää hyvin monissa eri tarkoituksissa satamissa. Näistä laajimmin hyödynnetty alue on konttien tunnusten ja merkkien tunnistaminen, jota on käytetty jo pitkään. Konenäköjärjestelmiä on myös sovellettu erilaisissa mittaavissa järjestelmissä kuten taakan heiluntaa ja paikkaa mittaavat järjestelmät. Tulevaisuudessa kameroita tullaan käyttämään yhä enemmän valvottaessa turvallisuutta sekä koneiden ympäristöissä että koko sataman alueella. Kameroiden ja niihin kytketyn älykkyyden avulla voidaan esimerkiksi valvoa maantierekkojen liikennettä koko sataman alueella. Kameroilla ja niihin liitetyillä järjestelmillä tulee olemaan jatkossa yhä merkittävämpi rooli myös satamien operaatioiden optimoinneissa, sillä niiden avulla saadaan kerättyä paljon hyödyllistä dataa offline-analyysejä varten. Järjestelmien avulla voidaan tuottaa myös tietoa, jolla voidaan tehostaa ja saada turvallisemmaksi koneiden ja järjestelmien operaattoreiden toimintaa joko toimitteassa koneiden ohjaamossa tai ohjauskeskuksessa.

 

13:55 – 14:20 Sapotech – Examples of machine vision based solutions for enhancing operator safety and process control in extremely harsh and dangerous conditions
Saku Kaukonen, CEO, Sapotech Oy

Sapotech Oy tuottaa omaan Reveal -konenäköteknologiaansa pohjautuvia konenäköratkaisuja metallurgiselle sektorille globaalisti. Esityksessä käydään läpi konkreettisten esimerkkien avulla Sapotechin toteuttamia konenäköratkaisuja erityisesti haasteellisten ja vaarallisten korkealämpötilaprosessien monitorointiin sekä ohjaamiseen.

 

14:20 – 14:45 Robotiikan ja konenäköjärjestelmien hyödyntäminen elektroniikan kokoonpanossa ja testauksessa
Pertti Aimonen, CEO, OptoFidelity Oy

Esityksessä käydään läpi konenäön ja optisen mittauksen esimerkkejä kierrätyspuhelinten testauksessa sekä AR/VR-lasien tuotannon testauksessa. OptoFidelityn tuotteissa yhdistyy tarkka mittausrobotiikka ja vaativa optinen mittaus tarkkuustasolla joita ihmiset eivät pysty tekemään, aistimaan tai näkemään.

 

14:45 – 15:10 Measuring the invisible – Line Confocal technology enabling advanced next generation manufacturing
Karri Niemelä, CTO, FocalSpec Oy

Esitelmässä esitellään FocalSpec Oy:n kehittämä optinen 3D kuvausmenetelmä pinnan mikrotopografian ja dimensioiden mittaamiseksi. Käydään läpi teknologian edut verrattuna perinteisiin menetelmiin sekä esitellään muutama käyttökohde valmistavan teollisuuden laaduntarkastuksessa.

 

15:10 – 15:35 Konenäkö ihmisen apuna Suomen teillä ja metsissä
Heikki Hyyti, Tutkija, Maanmittauslaitos, Paikkatietokeskus FGI

Konenäkö ja erityisesti laserkeilaimet näkevät metsän puilta ja pitävät autot turvallisesti tiellä vaikeissakin olosuhteissa. Konenäkö on robotin yksi tärkeimmistä kyvykkyyksistä, ja sen avulla robotti voi havaita ympäristöstä muun muassa turvallisen ajettavan alueen sekä muut liikkujat. Mittalaitteilla voidaan samalla kerätä tarkkaa tietoa robotin ympäristöstä. Robotti voisi esimerkiksi inventoida metsät yksittäisen puun tarkkuudella, mitata tien kunnon, ja raportoida havaitsemistaan poikkeamista automaattisesti. Uusien teknologioiden avulla karttoja voidaan tulevaisuudessa päivittää huomattavasti useammin kuin nykyisin.