Skip to content

Teknologia 23 tarjoaa upeaa lavaohjelmaa, yrityksiä ja kohtaamisia

Teknologia 23 on teollisuuden ja teknologian johtava suurtapahtuma Pohjoismaissa. Se tuo yhteen alan merkittävimmät tekijät ja ammattilaiset koko teknologiasektorilta. Tapahtumassa ovat esillä teollisuuden uusimmat teknologiat, koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut.

Esitykset ja seminaarit

Teknologia 23 tarjoaa kymmeniä maksuttomia puheenvuoroja, keynote-esityksiä, paneelikeskusteluja, seminaareja ja tilaisuuksia verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Teknologia-tapahtumassa kilpaillaan taas alan parhaan startup-yrityksen tittelistä! Voittajalle luvassa Suomen Messusäätiön lahjoittama 10 000 € pääpalkinto.
Messuilla tapaat alan yritysten edustajia, jotka kertovat työmahdollisuuksista ja saat käytännön vinkkejä uravalintaan ohjelma-alueella. Lue lisää
Teknisen Kaupan Liitto ry tarjoaa ammattioppilaitosten teknisten alojen opettajille mahdollisuuden päästä tutustumaan teknisen kaupan toimialan jäsenyrityksiin.
Vuoden parhaisiin teknologia-bileisiin on kaikki Teknologian kävijät ja näytteilleasettajat tervetulleita!

Teknologia-tapahtuman tuoteryhmät

Teknologia-tapahtuma tarjoaa mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa Messukeskuksen täydeltä. Näyttelyalue on jaettu eri aihealueiden mukaan ja tapahtuman ohjelmat tarjoavat hyödyllistä tietoa alla olevien teemojen mukaan.

automaatioelektroniikkaenergiahydrauliikka ja pneumatiikkametallintyöstö ja liittäminen • koneenrakentaminen • kunnossapitoRobotiikka • ICT3D

Robotiikka

Robotiikkaa ja tekoälyä käsitellään monipuolisesti Robotiikka-alueella ja Robotics Stagella. Yhteistyössä mukana on Suomen Robotiikkayhdistys ry. Kurkkaa myös korkeakouluopiskelijoille suunnattu Ällistyttävät robotit -kilpailu.

Esillä

Robotiikka • Tekoäly • Teollisuusrobotiikka • Palvelurobotiikka • Ohjelmistorobotiikka • IOT • AR/VR • Block Chain

Automaatio

Automaatio-teema-alueella kohtaavat automaatioratkaisuista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja käyttäjät sekä automaatiotuotteita ja -järjestelmiä esittelevät yritykset. Esillä ovat alan viimeisimmät ratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Yhteistyössä on mukana Suomen Automaatioseura ry.

Esillä

Prosessiautomaatio • Kappaletavara-automaatio • Voimalaitosautomaatio • Teollisuuden tietojärjestelmät • Kaukovalvonta • Turvatekniikka • Varavoimajärjestelmät ja laitteet • Koneautomaatio • Sähkön tuotanto ja siirtotekniikka • Robotiikka • Rakennusautomaatio • Alihankintapalvelut • Komponentit • Suunnittelu ja konsultointi • Mittaus ja analysointi • Tutkimus ja koulutus • Tehtaan sähkönsyöttöjärjestelmät • Sähkölaitteet ja -komponentit • Käyttötekniikka • Palvelut • Muut alan palvelut ja tuotteet

Elektroniikka

Elektroniikka-teeman alueella esitellään teollisuuselektroniikkaa, tietoliikenteen ja tietotekniikan komponentteja ja laitteita sekä tuotantovälineitä ja sopimusvalmistusta. Alueen yhteistyökumppanina toimii Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry

Esillä

Elektroniikan komponentit • Tarvikkeet • Materiaalit ja puolivalmisteet • Elektroniikkateollisuuden koneet • Työkalut ja kalusteet • Mittaus- ja koestuslaitteet • Sopimusvalmistus ja suunnittelu • Muut alan tuotteet ja palvelut

Energia

Energia on mukana Teknologia-messuilla ensimmäistä kertaa vuonna 2022, joten luvassa on täysin uusia näkökulmia ja toimijoita. Energia-teemalla halutaan tarjota teollisuusyritysten prosesseihin ja kiinteistöihin energiatehokkuutta ja resurssiviisautta. Tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali teollisuus!

Esillä

Energian käyttö, energiatiedon hallinta, energiajohtaminen • Energiakonsultointi, energiakatselmukset ja -analyysit • Kiinteistöjen energiatehokkuus • Teollisuuden energiaratkaisut • Mittarointi-, automaatio- ja ICT-järjestelmät • Kiertotalous, teolliset symbioosit ja materiaalitehokkuus • Uudet ja tulevaisuuden energiateknologiat

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Hydrauliikan ja pneumatiikan alueella kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys.

Esillä

Liikkuvan kaluston hydrauliikka • Teollisuushydrauliikka • Marine ja offshore • Koneautomaatio • Suunnittelu ja tuotekehitys • IOT • Pneumatiikka

ICT

ICT-alue toteutetaan yhteistyössä Tieto- ja Viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA) kanssa.

Esillä

Palveluntuotanto • Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus • Konsultointi • Käyttöpalvelut • Tietoliikenne • Konsultointipalvelut • Ohjelmistoratkaisut ja järjestelmät • Telecomratkaisut ja -tarvikkeet • Ohjelmistoyritykset ja niiden liiketoiminta • Tietohallinto- ja teknologiajohtaminen • Tietoturva • Tieto- ja ohjelmistotekniikka • Muut tuotteet ja palvelut

Koneenrakennus

Koneenrakennuksen alue kokoaa yhteen koneenrakennusteollisuuden ammattilaisia.  Teema-alue tarjoaa kiinnostavaa koneenrakennusyritysten, konepajojen sekä prosessilaitosten hankinnoista vastaaville päättäjille, asiantuntijoille, suunnittelijoille sekä käyttäjille Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Teknisen Kaupan Liitto ry.

Esillä

Mekaaninen voimansiirto • Käyttötekniikka ja ohjausjärjestelmät • Laakerit ja tiivisteet • Kuljetinkomponentit • Mekaaniset komponentit • Anturitekniikka • Hydrauliikka ja pneumatiikka • Ajoneuvokomponentit • Keskusvoitelu- ja jäähdytysjärjestelmät • Koneenrakennuksen raaka-aineet ja tarvikkeet • Koneiden ja tuotantolaitosten kunnossapito • Tietokoneavusteiset koneensuunnittelujärjestelmät • Alan järjestöt • Tutkimus • Julkaisutoiminta ja palvelut

Kunnossapito

Kunnossapito on yhteistyötä teollisuuden eri prosessien välillä. Teknologian ja teollisen internetin kehitys on tuonut kunnossapidon ja sen ennakoinnin yhdeksi merkittävimmistä tuotantovarmuuden parantajista. Kunnossapitoalue tarjoaa konkreettisia ratkaisuja tuottavuuteen ja tuotanto-omaisuuden hallintaan. Yhteistyössä mukana Kunnossapitoyhdistys Promaint ry.

Esillä

Kunnossapitopalvelut • Kunnossapidon tietojärjestelmät ja IoT • Kunnonvalvonta • Kunnossapidon johtaminen
• Kunnossapidon kehittäminen ja tuotanto-omaisuuden hallinta • Logistiikka • Laitteet, varaosat, tarvikkeet • Työkalut • Turvallisuus • Suunnittelu ja projektointi • Mittaus, tarkastus ja testaus • 3D • Hitsaus

3D-tulostaminen

Näyttely, workshoppeja sekä puheenvuoroja. Alueen yhteistyökumppani on Suomen Pikavalmistusyhdistys – Finnish Rapid Prototyping Association FIRPA ry.