Skip to content

Seminaari: Kilpailuetua liiketoimintamallia kehittämällä 10.10 klo 14.00 – 15.30 Tila 206

Vuoden 2017 maailmassa eletään erittäin korkean teknologisen kehityksen aikaa. Miltei kaikilla aloilla kilpailu on kovaa ja yritysten on yhä haastavampaa ylläpitää kilpailuetuaan, etenkin jos kilpailuetu perustuu vain uusimpaan teknologiaan. Enää ei riitä, että on huipputuote tai -palvelu. Myös liiketoimintamallin, jolla tuote tai palvelu saatetaan markkinoille, on oltava huippuunsa viritetty. Tässä seminaarissa pureudutaan liiketoimintamallin mahdollisuuksiin avata uusia polkuja kilpailuedun kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään erityisesti kumppanuuksiin ja asiakkaan tarpeen ymmärtämiseen.

Ohjelmassa on luvassa seuraavia puheenvuoroja:

  • Europlan Engineering & Wiima Logistics: Liiketoimintamallin kehittäminen ja kumppanuudet
  • Tutkimuksen näkökulma liiketoimintamallin kehittämiseen
  • Sininen Polku Oy: Liiketoimintamallin vaativien kyvykkyyksien kehittäminen
  • Tutkimuksen näkökulma: Asiakkaan tarpeet
  • Carinafour: Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja liiketoimintamallin kehittäminen
  • Yhteenvetoa ja keskustelua

 

Esiintyjät: Taina Eriksson, Tommi Rissanen, Hanna Salojärvi

 

14:00 Avaus

Projektipäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

14:10 Yrityspuheenvuoro: Liiketoimintamallin kehittäminen ja kumppanuudet

Europlan Engineering & Wiima Logistics

14:30 Tutkimuksen puheenvuoro: Liiketoimintamallin kehittämisestä

Projektipäällikkö Tommi Rissanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

14:40 Yrityspuheenvuoro: Sininen Polku: Liiketoimintamallin vaativien kyvykkyyksien kehittäminen

Sininen Polku

14:50 Tutkimuksen puheenvuoro: Asiakasnäkökulma

Tutkijaopettaja Hanna Salojärvi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

15:00 Yrityspuheenvuoro: Asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja liiketoimintamallin kehittäminen

Carinafour

15:10 Yhteenveto ja keskustelu: Tutkimusjohtaja Aki Koponen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

 

 

Oletko mukana uudistamassa alaasi, vai vasta reagoimassa muiden tekemään muutokseen?

Järjestävä taho: Tekes & DigiPro-tutkimushanke, jossa ovat osapuolina Turun yliopisto & Lappeenrannan teknillinen yliopisto + mukana olevat yritykset.

 

Seminaariin osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista seminaariin sekä Teknologia 17- tapahtumaan rekisteröitymistä.