Teknologiassa tapahtuu

 

Teollisuuden ja teknologian suurtapahtuma muodostuu Automaatio, ELKOM, Hydrauliikka & Pneumatiikka ja MecaTec -messuista sekä samaan yhteyteen vuonna 2015 siirtyneestä Levytyö-tapahtumasta (ent. FinnTec). Kokonaisuutta täydentävät Kunnossapito-messut, LOGYiSCM ja uusi Robosteam-tapahtuma.

Tavoitat siis yhdellä kertaa alan merkittävimmät tekijät ja esittelet tuotteita ja palveluita Itämeren alueen tärkeimmässä ammattitapahtumassa.

 

Lue lisää mediakortista

yleiso_2

Automaatio

Automaatio-messuilla kohtaavat automaatioratkaisuista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja käyttäjät sekä automaatiotuotteita ja -järjestelmiä esittelevät yritykset. Esillä ovat alan viimeisimmät ratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Yhteistyössä mukana Suomen Automaatioseura ry.

Automaatio-messuilla esillä:
• Prosessiautomaatio • Kappaletavara-automaatio • Voimalaitosautomaatio • Teollisuuden tietojärjestelmät • Kaukovalvonta • Turvatekniikka • Varavoimajärjestelmät ja laitteet • Koneautomaatio • Sähkön tuotanto ja siirtotekniikka • Robotiikka • Rakennusautomaatio • Alihankintapalvelut • Komponentit • Suunnittelu ja konsultointi • Mittaus ja analysointi • Tutkimus ja koulutus • Tehtaan sähkönsyöttöjärjestelmät • Sähkölaitteet ja -komponentit • Käyttötekniikka • Palvelut • Muut alan palvelut ja tuotteet

 

Elkom

Elkom, on Itämeren alueen johtava ammattielektroniikan tapahtuma, se järjestetään vuonna 2017 jo 22. kerran. Tapahtuma on teollisuuselektroniikan, tietoliikenteen ja tietotekniikan komponenttien ja laitteiden sekä tuotantovälineiden ja sopimusvalmistuksen suurkatselmus. Yhteistyössä mukana Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry  ja Elektroniikkainsinöörien seura EIS

Elkom-messuilla esillä:
• Elektroniikan komponentit • Tarvikkeet • Materiaalit ja puolivalmisteet • Elektroniikkateollisuuden koneet • Työkalut ja kalusteet • Mittaus- ja koestuslaitteet • Sopimusvalmistus ja suunnittelu • Muut alan tuotteet ja palvelut

 

Hydrauliikka ja Pneumatiikka

Hydrauliikka & Pneumatiikka-messuilla kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikkaja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys.

Hydrauliikka&Pneumatiikka-messuilla esillä:
Liikkuvan kaluston hydrauliikka • Teollisuushydrauliikka • Laivahydrauliikka • Vesihydrauliikka • Pneumatiikka

 

MecaTec

MecaTec on koneenrakennusteollisuuden ammattitapahtuma, jonka kävijöihin lukeutuvat koneenrakennusyritysten, konepajojen sekä prosessilaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry

MecaTec-messuilla esillä:
• Mekaaninen voimansiirto • Käyttötekniikka ja ohjausjärjestelmät • Laakerit ja tiivisteet • Kuljetinkomponentit • Mekaaniset komponentit • Anturitekniikka • Hydrauliikka ja pneumatiikka • Ajoneuvokomponentit • Keskusvoitelu- ja jäähdytysjärjestelmät • Koneenrakennuksen raaka-aineet ja tarvikkeet • Koneiden ja tuotantolaitosten kunnossapito • Tietokoneavusteiset koneensuunnittelujärjestelmät • Alan järjestöt • Tutkimus • Julkaisutoiminta ja palvelut

 

Levytyö

Konepajateollisuuteen erikoistunut Levytyö esittelee alan viimeiset varusteet, laitteistot sekä palvelut.

Tuoteryhmät:
• Levytyö • Metallintyöstökoneet • Lastuavat työstökoneet • Muovaavat työstökoneet • Muut työstökoneet • Lisälaitteet ja varusteet • Vara- ja koneen osat • Voiteluaineet ja -laitteet • Teollisuuden kalusteet • Nosto- ja siirtolaitteet • Hitsauskoneet ja tarvikkeet • Järjestöt, tutkimus ja julkaisutoiminta • Konepajojen kunnossapito ja -palvelut • CAD/CAM -ohjelmistot ja laitteet • Muut alan tuotteet ja palvelut

 

Robosteam

Robotiikka ja robotisaatio muuttavat maailmaa kovalla vauhdilla. Miltä tulevaisuutemme näyttää?

RoboSteam tapahtuma esittelee modernia robotiikkaa ja sen mahdollisuuksia laajalla skaalalla. Esillä on sekä maailmaa mullistavia fyysisiä robotteja että digitaalista vallankumousta tekeviä virtuaalisia robotteja.

 

Kunnossapito

Kunnossapito on yhteistyötä teollisuuden eri prosessien välillä. Teknologian ja teollisen internetin kehitys on tuonut kunnossapidon ja sen ennakoinnin yhdeksi merkittävimmistä tuotantovarmuuden parantajista. Kunnossapitomessut tarjoaa konkreettisia ratkaisuja tuottavuuteen ja tuotanto-omaisuuden hallintaan.

Tuoteryhmät:
•Kunnossapitopalvelut •Kunnossapidon tietojärjestelmät ja IoT • Kunnonvalvonta • Kunnossapidon johtaminen
• Kunnossapidon kehittäminen ja tuotanto-omaisuuden hallinta • Logistiikka • Laitteet, varaosat, tarvikkeet • Työkalut • Turvallisuus • Suunnittelu ja projektointi • Mittaus, tarkastus ja testaus • 3D • Hitsaus

 

LOGYiSCM 11.-12.10

2-päiväinen LOGYiSCM on uusi toimitusketjun hallinnan (Supply Chain Management, SCM), hankintatoimen ja logistiikan päätöksentekijöiden ja yritysjohdon kohtaamispaikka. Valokeilaan pääsevät alan globaalit innovaatiot ja parhaat käytännöt liiketoiminnan ja kasvun mahdollistajina.
Palveluratkaisujen ytimessä on lisäarvon, asiakastyytyväisyyden ja liikevaihdon kasvattaminen.
LOGYiSCM

LOGYiSCM tapahtumassa esillä:
Alan globaalit innovaatiot ja parhaat käytännöt • Uutuuksia, innovaatioita, älykkäitä ratkaisuja • Kasvua liiketoimintaan ja lisäarvoa bisnekseen

 

kattely1