Skip to content

Opinnäyte- ja yritysinnovaatiokilpailu 2023

Haku on käynnissä!

Lue lisää

 

Opinnäyte- ja yritysinnovaatiopalkinnot 2023

 

Promaint ry ja Suomen Messusäätiö kannustavat kunnossapitoon liittyvien opinnäytteiden ja innovaatioiden tekemistä jakamalla vuosittain rahallisen tunnustuspalkinnon parhaiksi arvioimilleen kohteille. Palkinnon toivotaan parantavan opinnäytteiden tasoa ja lisäävän alaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Kilpailussa on kolme sarjaa, joiden osalle palkintosumma voidaan jakaa vapaasti;

  • Yritysinnovaatio
  • AKK-työt
  • Yliopistotyöt

Palkinto on koulujen osalta lopputyöpalkinto. Muut kuin diplomityöt ja AKK-päättötyöt rajataan pois.

Palkitseminen tapahtuu Teknologia 2023 -tapahtuman yhteydessä 7. – 9.11.2023.

Hakemukset lähetettävä viimeistään 6.10.2023 mennessä sähköpostilla toimisto@kunnossapito.fi.
Yritysinnovaatioiden osalta riittää vapaamuotoinen hakemus. Opinnäytetöiden osalta toivomme liitteeksi työnohjaajan lausuntoa. Kilpailuun hyväksytään vuosina 2021–2023 valmistuneet lopputyöt. Tarvittaessa pyydämme lisätietoa hakijalta.