Skip to content

Teknologian blogi tarjoaa mielenkiintoisia aiheita kaikille teknologian eri osa-alueista kiinnostuneille

Kunnossapidon kehittyminen tulevaisuudessa nuoremman alanharrastajan silmin

Hieman harmaantunut tukka, rauhallinen luonne, 40 vuotta saman työnantajan palveluksessa, tuntee koneiden sielunelämän läpikotaisin, todellinen konekuiskaaja. Tällainen kuva piirtyi mieleeni, kun pohdin vanhan liiton kunnossapidon huippuosaajaa.

Lue blogi

Pitääkö modernisaatioprojektin läpiviennin olla yhtä ikävää kuin hammaslääkärillä käynnin?

Automaatiojärjestelmä – teollisuuslaitoksen aivot – on tärkein yksittäinen tekijä laitoksen tehokkaalle toiminnalle. On erittäin tärkeää, että automaatiojärjestelmä toimii tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti. Järjestelmän on oltava avoin sekä mahdollistettava tiedon keruu kaikista – usein erilaisista – prosessissa käytetyistä järjestelmistä.

LUE BLOGI

Teknologiaosaajia tarvitaan

Ihmiskunta on jälleen kerran suuren haasteen edessä. Tällä kertaa syynä ovat ilmaston lämpeneminen ja tarve siirtyä nopealla aikataululla kohti hiilidioksidivapaata energiajärjestelmää. Fossiilisen energian tuotannosta ja käytöstä vapautuvat kasvihuonekaasut rajoittavat lämpösäteilyä maan ilmakehästä avaruuteen, jonka seurauksena ilmaston ja merien lämpötilat nousevat.

LUE BLOGI