Skip to content

 

 

 

 

Teknologian blogi tarjoaa mielenkiintoisia aiheita kaikille teknologian eri osa-alueista kiinnostuneille

Suunnitteletko prosessinohjausjärjestelmän modernisointia? Muista nämä neljä näkökulmaa

Prosessinohjausjärjestelmä on prosessiteollisuuden laitoksen aivot. Sitä kautta ohjataan laitosta ja saadaan näkymä siihen, mitä putkistojen ja säiliöiden sisällä tapahtuu. Prosessinohjausjärjestelmän elinkaari on tyypillisesti pitkä: noin 15−20 vuotta. Kun näin merkittävän laitoksen osan uudistus tulee ajankohtaiseksi, mitä silloin kannattaa huomioida?

Lue blogi

Saatavuushaasteet – toimittajan näkökulma ja miten voimme yhdessä varautua tulevaisuudessa

Pandemian lisäksi 2020-luvun alku jäänee teollisuuden parissa työskentelevien mieleen toisestakin vitsauksesta: eletroniikkakomponenttien pulasta, joka näkyy teollisuudessa tarvittavien komponenttien saatavuusongelmina. Mutta mistä saatavuushaasteet johtuvat ja miten näihin voidaan varautua?

Lue blogi

The Unbroken Digital Thread– Enabled by Modular Architecture

In today’s hyper competitive world, with customers that continuously getting more educated about what they need and want, forces companies to offer an increasingly complex assortment of products and services. However, this diversity can be hard to grasp for customers who wants better and less expensive products. Consequently, to stay competitive companies must continuously improve execution in all areas, for example, Sales, Operations, Engineering and Product Planning. This requires among other things correct master data that is easily accessible along the value chain.

Lue blogi englanniksi

Kunnossapidon kehittyminen tulevaisuudessa nuoremman alanharrastajan silmin

Hieman harmaantunut tukka, rauhallinen luonne, 40 vuotta saman työnantajan palveluksessa, tuntee koneiden sielunelämän läpikotaisin, todellinen konekuiskaaja. Tällainen kuva piirtyi mieleeni, kun pohdin vanhan liiton kunnossapidon huippuosaajaa.

Lue blogi

Pitääkö modernisaatioprojektin läpiviennin olla yhtä ikävää kuin hammaslääkärillä käynnin?

Automaatiojärjestelmä – teollisuuslaitoksen aivot – on tärkein yksittäinen tekijä laitoksen tehokkaalle toiminnalle. On erittäin tärkeää, että automaatiojärjestelmä toimii tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti. Järjestelmän on oltava avoin sekä mahdollistettava tiedon keruu kaikista – usein erilaisista – prosessissa käytetyistä järjestelmistä.

LUE BLOGI

Teknologiaosaajia tarvitaan

Ihmiskunta on jälleen kerran suuren haasteen edessä. Tällä kertaa syynä ovat ilmaston lämpeneminen ja tarve siirtyä nopealla aikataululla kohti hiilidioksidivapaata energiajärjestelmää. Fossiilisen energian tuotannosta ja käytöstä vapautuvat kasvihuonekaasut rajoittavat lämpösäteilyä maan ilmakehästä avaruuteen, jonka seurauksena ilmaston ja merien lämpötilat nousevat.

LUE BLOGI