Skip to content

Saatavuushaasteet

– toimittajan näkökulma ja miten voimme yhdessä varautua tulevaisuudessa

Kirjoittaja: Tuomas Korhonen

Pandemian lisäksi 2020-luvun alku jäänee teollisuuden parissa työskentelevien mieleen toisestakin vitsauksesta: eletroniikkakomponenttien pulasta, joka näkyy teollisuudessa tarvittavien komponenttien saatavuusongelmina. Mutta mistä saatavuushaasteet johtuvat ja miten näihin voidaan varautua?

Korona-ajan jälkeinen nopea kysynnän nousu maailmanmarkkinoilla tuo positiivisia uutisia teollisuuden toimialan tilauskantaan, mutta aiheuttaa samalla haasteita toimitusketjuun. Kysynnän nopea ja ennustamaton nousu luo tilanteen, jossa toimitusketju ei ehdi reagoida markkinoiden tarpeeseen. Teollisuuden älykkäissä tuotteissa, PLC:issa, iPC:ssä, kosketuspaneeleissa, servoissa ja taajuusmuuttajissa haasteita tuo erityisesti elektroniikkakomponenttien pula.

Puhumme pulasta ja haasteista, mutta samaan aikaan markkina kasvaa. Tunnelma on ristiriitainen: toimitamme aiempaa enemmän, mutta emme tarpeeksi. Yhden kriittisen komponentin pula voi johtaa tilanteeseen, jossa konetta ei voida lähettää asiakkaalle tai projekti viivästyy. Haasteita syntyy, kun kulut juoksevat, mutta tulot jäävät saamatta.

Suuri ongelma on tuotantoketjun läpinäkymättömyys, sillä elektroniikkakomponenttien toimitusketju alihankkijoilta toimittajien tehtaille ja eteenpäin markkinoille saakka on pitkä ja epävarma. Toimitusajat ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja ovat parhaimmillaan arvioita sen hetken tilanteesta. Tuotantoketjun epävarmuus ja läpinäkymättömyys saa alan toimijat varautumaan ja tilaamaan kriittisiä komponentteja todellista tarvetta enemmän ja aiemmin.

Tästä on kuitenkin mahdollisuus oppia, jotta tulevaisuudessa osataan varautua paremmin saatavuusongelmiin. Toimitusketjua voidaan hallita käyttämällä uusia teknologioita, kuten digitaalista kaksosta ja ohjelmakeskeistä, avoimeen standardiin perustuvaa automaatiota.

Digitaalinen kaksonen ja laitteistoriippumaton automaatio

Koneesta tai prosessista voidaan luoda digitaalinen kaksonen eli virtuaalinen malli, jolla ohjelmaa voidaan simuloida ilman fyysisiä komponentteja. Ohjelmointityö ja testaus voidaan viedä hyvin pitkälle ilman fyysisiä komponentteja. Digitaalinen kaksonen tuo myös joustavuutta kriittisten komponenttien kuten esimerkiksi taajuusmuuttajien tai servokäyttöjen vaihtamiseen. Muutos voidaan testata virtuaalimaailmassa muutoksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

Muutosta ja joustavuutta lisää myös ohjelmistokeskeinen automaatio, joka erottaa ohjelmiston ja fyysisen laitteiston riippuvuuden. Tämä tarkoittaa, että IEC61499-standardin mukaan tehty ohjelma toimii kaikissa standardia tukevissa kontrollereissa eikä ohjelmaa tarvitse tehdä uudestaan raudan muuttuessa. Ohjelmistokeskeinen automaatio mahdollistaa myös automaatio-ohjelman suorittamisen esimerkiksi iPC:ssa mikäli kriittistä PLC-komponenttia ei ole saatavilla tai toisinpäin.

Avoimuus ja kumppanuus

Meidän aikaamme kuuluvat nopeat ja yllättävät muutokset, joista koronakriisi toimii hyvänä esimerkkinä. Toivottavasti tämä kriisi on jo pian takanamme. Nopeasti muuttuvissa tilanteissa kumppanuus ja läpinäkyvyys, rehellisuus ja avoin vuorovaikutus korostuvat. Toimitusketjun on mahdotonta reagoida kysyntään, jos ennusteet puuttuvat, ja kysyntään on mahdotonta reagoida ilman pyyntöä. Toimitusketju voi reagoida varmemmin, kun tilaukset voidaan tehdä ajallaan ja asiakkaamme voivat ennustaa tulevia tapahtumia.

Aina tämä ei tietenkään ole mahdollista, mutta teollisuusautomaation osalta tässä voi auttaa teollisuusautomaatiokumppanimme, Suomessa Onninen ja Rexel, joiden lisäarvo ja ammattimaisuus jakeluketjussa korostuu haastavina aikoina. Kriittisten komponenttien välivarastoon on mahdollisuuksien mukaan järkevää varautua hyvinä aikoina.

Avoimuus, rehellisyys ja vaikeidenkin asioiden kommunikoiminen rehellisesti ja heti auttavat meitä pääsemään vaikeiden tilanteiden yli. Nämä arvot kannattavat myös tulevaisuudessa tilanteen normalisoituessa.

Mitä tästä opimme?

Olen toiminut yli 15 vuotta teollisuusmyynnissä ja saanut nähdä erittäin hienoja sovelluksia, koneita ja prosesseja. Meillä Suomessa on osaamista ja taitoa tehdä maailman parhaita koneita ja tehokkaimpia prosesseja.

Korona ei ole ensimmäinen eikä varmasti viimeinen markkinoita ja toimitusketjuja häiritsevä kriisi. Avoin, suora ja nopea kommunikointi on iso etu muuttuvassa ympäristössä. Kumppanuudet korostuvat ja mitä enemmän ja avoimemmin jaamme tietoa, sitä paremmin onnistumme yhdessä. Uudet teknologiat lisäävät tuottavuuden lisäksi joustavuutta, mikä mahdollistaa nopeamman reagoinnin tulevaisuuden kriiseissä.

Rehellisellä ja suoralla kommunikaatiolla saa myös kiitoksia. Yhdessä ratkaistujen ongelmien jälkeen kuultu ”Kiitos, tämä oli tämän viikon paras uutinen!” palkitsee sekä asiakkaan että toimittajan.

Tuomas Korhonen
Head of Marketing, Sweden, Finland and Baltics
Schneider Electric

Lapsena halusin voittaa olympiakullan mäkihypyssä. Edelleen uskon, että vision määrittäminen ja keinoista päättäminen, joilla toivottuun lopputulokseen päästään systemaattisella työllä, johtaa menestykseen. Haaveet ja visiot ovat inspiraation lähde, mutta matka joka täytyy tehdä niiden saavuttamiseksi on välttämätön. Automaatioalan työtehtäväni alkoivat 25 vuotta sitten tehdashallissa. Tiedonpuute tuotantolaitteiston tilasta, joka johti välillä tarpeettomiin tuotannon keskeytyksiin, herättivät kiinnostukseni automaatioalaa kohtaan. Digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä olemme ottaneet jättiloikan tehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Missioni on auttaa asiakkaitamme saamaan liiketoiminnallista hyötyä digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Tiimin vetäjänä ja isänä koen ihmisten inspiroinnin ja valmentamisen valtavan mielenkiintoiseksi tehtäväksi. Nautin tilanteista, joissa tapahtuu ja joissa tiimin jäsenet pääsevät tuomaan omat vahvuutensa esiin.