Skip to content

Teknologia 19 aihealueet

Teknologia 19 tarjoaa mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa Messukeskuksen täydeltä. Näyttelyalue on jaettu eri aihealueiden mukaan ja tapahtuman ohjelmat tarjoavat hyödyllistä tietoa allaolevien teemojen mukaan.

automaatio • elektroniikka • hydrauliikka ja pneumatiikka • levytyö • koneenrakentaminen •
kunnossapito • AI ja robotiikka • kunnossapito • ICT

AUTOMAATIO-OHJELMAT  ELEKTRONIIKKA-OHJELMAT  ICT-OHJELMAT  ROBOTIIKKA-OHJELMAT KUNNOSSAPITO-OHJELMAT  AI-OHJELMAT

katso pohjakartta

Aihealueet:

automaatio • elektroniikka • hydrauliikka ja pneumatiikka • levytyö • koneenrakentaminen •
kunnossapito • AI ja robotiikka • ICT

Automaatio

Automaation teema-alueella kohtaavat automaatioratkaisuista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat ja käyttäjät sekä automaatiotuotteita ja -järjestelmiä esittelevät yritykset. Esillä ovat alan viimeisimmät ratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Yhteistyössä on mukana Suomen Automaatioseura ry.

Esillä
• Prosessiautomaatio • Kappaletavara-automaatio • Voimalaitosautomaatio • Teollisuuden tietojärjestelmät • Kaukovalvonta • Turvatekniikka • Varavoimajärjestelmät ja laitteet • Koneautomaatio • Sähkön tuotanto ja siirtotekniikka • Robotiikka • Rakennusautomaatio • Alihankintapalvelut • Komponentit • Suunnittelu ja konsultointi • Mittaus ja analysointi • Tutkimus ja koulutus • Tehtaan sähkönsyöttöjärjestelmät • Sähkölaitteet ja -komponentit • Käyttötekniikka • Palvelut • Muut alan palvelut ja tuotteet

KATSO AUTOMAATIO-OHJELMAT

kooste automaatio-ohjelmista

Elektroniikka

Elektroniikka-teeman alueella esitellään teollisuuselektroniikkaa, tietoliikenteen ja tietotekniikan komponentteja ja laitteita sekä tuotantovälineitä ja sopimusvalmistusta. Alueen yhteistyökumppanina toimii Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ELKOMIT ry

KATSO ELEKTRONIIKKA-OHJELMAT

Esillä
• Elektroniikan komponentit • Tarvikkeet • Materiaalit ja puolivalmisteet • Elektroniikkateollisuuden koneet • Työkalut ja kalusteet • Mittaus- ja koestuslaitteet • Sopimusvalmistus ja suunnittelu • Muut alan tuotteet ja palvelut

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Hydrauliikan ja pneumatiikan alueella kohtaavat kone- ja laitevalmistajat sekä komponenttitoimittajat. Näyttely esittelee hydrauliikka-, pneumatiikka- ja vesihydrauliikkatuotteita ja -palveluja. Tapahtuman kävijäkohderyhmän muodostavat koneenrakennusyritysten ja tuotantolaitosten hankinnoista vastaavat päättäjät, asiantuntijat, suunnittelijat sekä käyttäjät Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Suomen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys.

Esillä
Liikkuvan kaluston hydrauliikka • Teollisuushydrauliikka • Marine ja offshore • Koneautomaatio • Suunnittelu ja tuotekehitys • IOT • Pneumatiikka

Koneenrakennus

Koneenrakennuksen alue kokoaa yhteen koneenrakennusteollisuuden ammattilaisia.  Teema-alue tarjoaa kiinnostavaa koneenrakennusyritysten, konepajojen sekä prosessilaitosten hankinnoista vastaaville päättäjille, asiantuntijoille, suunnittelijoille sekä käyttäjille Suomessa ja lähialueilla. Yhteistyössä mukana Teknisen Kaupan Liitto ry.

Esillä
• Mekaaninen voimansiirto • Käyttötekniikka ja ohjausjärjestelmät • Laakerit ja tiivisteet • Kuljetinkomponentit • Mekaaniset komponentit • Anturitekniikka • Hydrauliikka ja pneumatiikka • Ajoneuvokomponentit • Keskusvoitelu- ja jäähdytysjärjestelmät • Koneenrakennuksen raaka-aineet ja tarvikkeet • Koneiden ja tuotantolaitosten kunnossapito • Tietokoneavusteiset koneensuunnittelujärjestelmät • Alan järjestöt • Tutkimus • Julkaisutoiminta ja palvelut

Levytyö

Konepajateollisuuteen erikoistunut Levytyöalue esittelee alan viimeiset varusteet, laitteistot sekä palvelut.

Esillä
• Levytyö • Metallintyöstökoneet • Lastaavat työstökoneet • Muovaavat työstökoneet • Muut työstökoneet • Lisälaitteet ja varusteet • Vara- ja koneen osat • Voiteluaineet ja -laitteet • Teollisuuden kalusteet • Nosto- ja siirtolaitteet • Hitsauskoneet ja tarvikkeet • Järjestöt, tutkimus ja julkaisutoiminta • Konepajojen kunnossapito ja -palvelut • CAD/CAM -ohjelmistot ja laitteet • Muut alan tuotteet ja palvelut

Kunnossapito

Kunnossapito on yhteistyötä teollisuuden eri prosessien välillä. Teknologian ja teollisen internetin kehitys on tuonut kunnossapidon ja sen ennakoinnin yhdeksi merkittävimmistä tuotantovarmuuden parantajista. Kunnossapitoalue tarjoaa konkreettisia ratkaisuja tuottavuuteen ja tuotanto-omaisuuden hallintaan.

Esillä
•Kunnossapitopalvelut •Kunnossapidon tietojärjestelmät ja IoT • Kunnonvalvonta • Kunnossapidon johtaminen
• Kunnossapidon kehittäminen ja tuotanto-omaisuuden hallinta • Logistiikka • Laitteet, varaosat, tarvikkeet • Työkalut • Turvallisuus • Suunnittelu ja projektointi • Mittaus, tarkastus ja testaus • 3D • Hitsaus

KATSO KUNNOSSAPITO-OHJELMAT

 

AI ja Robotiikka

Robotiikkaa ja tekoälyä käsitellään monipuolisesti AI & Robotiikka -alueella. Yhteistyössä mukana on Suomen Robotiikkayhdistys ry. 

KATSO ROBOTIIKKA-OHJELMAT   KATSO AI-OHJELMAT

Esillä
Robotiikka • Tekoäly • Teollisuusrobotiikka • Palvelurobotiikka • Ohjelmistorobotiikka • IOT • AR/VR • Block Chain

ICT

ICT-alue toteutetaan yhteistyössä Tieto- ja Viestintätekniikan ammattilaiset ry:n (TIVIA) kanssa.

Esillä
Palveluntuotanto • Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus • Konsultointi • Käyttöpalvelut • Tietoliikenne • Konsultointipalvelut • Ohjelmistoratkaisut ja järjestelmät • Telecomratkaisut ja -tarvikkeet • Ohjelmistoyritykset ja niiden liiketoiminta • Tietohallinto- ja teknologiajohtaminen • Tietoturva • Tieto- ja ohjelmistotekniikka • Muut tuotteet ja palvelut

KATSO ICT-OHJELMAT