Osasto 7a130

Suomen Automaatioseura ry, Finnish Society of Automation

Tarjoamme jäsenillemme ainutlaatuisen kehitys- ja vuorovaikutusympäristön. Automaatioseuran toiminta kattaa laajasti automaatioalan tutkimuksen, suunnittelun, valmistuksen, markkinoinnin sekä käytön ja kunnossapidon osa-alueet.
Seura toimii paljon jaostojensa ja toimikuntiensa kautta: asiantuntijat kohtaavat ja jakavat osaamistaan automaatioyhteisön hyväksi. Tällä hetkellä seurassa toimivat seuraavat jaostot ja toimikunnat: Voimalaitosjaosto, Konenäköjaosto, Valmistuksenohjausjaosto, Rakennusautomaatiojaosto, Simulointijaosto, Turvallisuusjaosto, Käynnissäpitotoimikunta, OPC-toimikunta, BACnet-toimikunta, Koulutustoimikunta, Teknologiatoimikunta, Kansainvälisyystoimikunta & IMEKO-toimikunta.