Skip to content

Robotiikkaa työn tehostamiseen ja entistä terävämpi konenäkö – miltä tulevaisuus näyttää?

OTE: Robotit murtautuvat vahvemmin pk-sektorille, helpottavat työtä ja työntekijäpulaa ja ovat entistä monipuolisempia.

Kun puhumme robotiikan ja konenäön trendeistä, emme puhu vain lisäarvosta, vaan edellytyksistä kilpailukykyiselle, joustavalle ja vastuulliselle tuotannolle.

Viimeaikaiset globaalit kriisit, länsimaiden työvoimapula ja kustannusten kiristyminen ovat asioita, joihin robotiikasta löytyy ratkaisuja. Robotiikka ei ole jatkossa vain suurten tuotantolaitosten erikoisuus, vaan se jalkautuu myös tehostamaan pk-sektoria.

Robotiikka ratkaisee osaajapulaa

Suomalaiset teknologiayritykset tunnetaan korkean lisäarvon ratkaisuistaan, joiden tuottaminen on mahdollista vain riittävillä inhimillisillä resursseilla.

Kun väestö ikääntyy ja nopeita ratkaisuja työvoimapulaan ei löydy, robotiikka on lähes välttämätön edellytys korkealaatuiselle ja erikoistuvalle tuotannolle. Esimerkiksi hitsaus- tai lavausrobotit mahdollistavat akuuttia työntekijäpulan paikkausta, samalla kun ihmisten työtehtäviä voidaan keskittää mielekkäämpiin ja kevyempiin työtehtäviin.

Robottien ja ihmisten työn vastakkainasettelu on turhaa, sillä robotit ottavat harteilleen ihmisille vähemmän houkuttelevat, yksitoikkoiset ja kuormittavat työt. Robotti ei väsy, ei saa rasitusvammoja tai tylsisty linjaston edessä.

Robotiikka murtautuu myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Suomen robotiikkainvestointien erikoisuus on niiden keskittyminen konepajasektorille, joka tekee jopa 50 % robotiikkahankinnoista. Nämä yritykset ovat toimineet vahvoina edelläkävijöinä, mutta jatkossa voimme odottaa robotiikan murtautuvan myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä aivan uusille toimialoille ja sovelluksiin kuten varastoinnin ja lajittelun työtehtäviin.

Helppokäyttöiset, kompaktin kokoiset, turvallisemmat ja edullisemmat yhteistyörobotit mahdollistavat ketterän yhteistyöskentelyn linjastoilla ihmisten kanssa.

Työkaverina ketterä cobotti?

Tänä päivänä on jo tavallista, että työkaverina kokoonpanossa tai laadunvalvonnassa onkin robotti. Yhteistyörobotit eli “cobotit” (co-working robot) on suunniteltu työskentelemään ihmisen rinnalla työvaiheita tehostamassa.

Juuri cobotit avaavat uusia mahdollisuuksia sekä teollisuudelle että aivan uusille aloille. Cobottien kirjo kattaa edullisemmat, kevyemmät ja helppokäyttöiset robottityökaverit, joiden käyttöönotto ei vaadi syvempää ohjelmointiosaamista tai järeitä turvajärjestelyjä, olettaen että työprosessi ja työkalut itsessään ovat turvallisia

Monesti cobot-sovelluksien tarttujat ja työkaluvaihtajat ovatkin pinnoiltaan pyöristettyjä, jolloin terävät leikkaavat särmät on törmäystapauksessa minimoitu. Myös esimerkiksi mekatronisten tarttujien puristusvoimaa on cobot-sovelluksissa rajoitettu, jotta turvallinen yhteistyö ihmisen lähellä on mahdollista. Tervettä maalaisjärkeä ja turvallisuuden kokonaistarkastelua pitää kuitenkin aina käyttää myös cobotisoiduissa sovelluksissa.

Vai sittenkin helpotusta tuotannon erityisvaatimuksiin?

Siinä missä cobotit voivat olla ensiaskel tuotannon automatisointiin, robotiikka löytää ratkaisuja myös erikoistuneelle high-mix low-volume-tuotannolle. Tällöin tuotantosarjat sisältävät eri variantteja ja erityisiä laatuvaatimuksia.

Kun erikoistuneiden tuotteiden kysyntä kasvaa, automatisointi ja tuotannon digitalisointi mahdollistavat oikea-aikaista työskentelyä ja korkealaatuiset lopputuotteet. Erikoistunut tuotanto ja suuri manuaalisen työn määrä high-mix low-volume -tuotannossa on luonut haasteita robotiikan hyödyntämiselle, mutta adaptiivisten työkalujen sekä kehittyneen anturitekniikan ja tiedonsiirron ansiosta tilanne on helpottunut.

Oma selusta kannattaa turvata

Kun siirrytään laajempaan perspektiiviin, viime aikoina maailma on näyttänyt epävarmuutensa. Pandemiat, sodat ja halu vähentää Kiina-riippuvuutta vaikuttavat kaikki osaltaan tuotanto- ja logistiikkaketjuihin.

Viimeistään nyt on aika miettiä, kuinka toimitusketjuja voisi hallita lähempänä, tai kuinka omaa tuotantoa voisi vahvistaa. Robotiikan ansiosta on mahdollista tuoda tuotantoa lähemmäs loppuasiakasta ilman merkittäviä työvoimakustannuksia, mikä vähentää riippuvuutta globaaleista toimitusketjuista ja niiden mukanaan tuomista epävarmuuksista.

Lopuksi: Konenäön entistä tarkempi katse

Kun puhumme robotiikan tulevaisuudesta, puhumme samalla konenäön terävöitymisestä keinoälyn avulla oppivaksi konenäöksi.

Konenäön kyky tarkkailla ja valvoa laatua on jo nyt ylivertainen, ja tekoälysovellukset tekevät siitä älykkäämmän. AI:lla varustetut konenäkösovellukset antavat tarkkuutta tuotantoon, kokoonpanoon, laadunvarmistukseen ja logistiikkaan niissäkin sovelluksissa, joissa käsitellään lukuisia erilaisia tuotteita yhden massatuotteen sijaan.

Myös kamera- ja valaistusratkaisut ovat kehittyneet palvelemaan aiemmin haasteellisiksi koetuissa sovelluksissa kuten paljon muotoa omaavien, läpinäkyvien tai korkeakiiltoisten tuotteiden laadunvalvonnassa.

Esimerkiksi yksi “trendikkäimmistä” sovelluksista, bin picking, suomennettuna kasasta poiminta, pystyy poimimaan tehokkaasti kappaleita suurista säilytysastioista ilman että niitä olisi etukäteen järjestelty poimintaa varten, ja sijoittaa ne oikeassa asennossa esimerkiksi linjastolle. Sovellus tunnistaa eri tuotteiden muodon ja käsittelyvaatimukset ja mahdollistaa siten monimutkaistenkin tuotekokonaisuuksien automaattisen käsittelyn ja tarkistuksen. 

Summaten: Robotiikka ja konenäkö eivät ole enää vain suurten toimijoiden etuoikeus, vaan pian ne määrittävät myös pk-toimijoiden kilpailukykyä. Miten sinun yrityksessäsi on tähän varauduttu?

Lisätietoja robotiikan ja konenäön ratkaisuista: